Lehekülgede sisuotsing
Kreutzwaldi 2a
44314 Rakvere
info@eeteal.ee
Avaleht

MTÜ Eesti Etendusasutuste Liit / EETEAL on tööandjate ühendus, mis esindab 19 Eesti teatrit.

EETEAL on  Eesti Teatrijuhtide Liidu (asutatud 1991) mantlipärija –
6. veebruaril 2006 muutis organisatsioon juriidilist staatust ja nime, põhieesmärgiks endiselt lavakunstide arenguks vajalike tingimuste loomine ja ühishuvide esindamine.

EETEAL koondab Eesti etenduskunstide kõige erinevamaid tahke. Sümboolselt väljendab seda tõsiasi, et ühenduse on asutanud avalik – õiguslik institutsioon Rahvusooper Estonia ja väike erateater Von Krahl. EETEALi huviorbiidis on etendusasutustele ühiselt olulised tegevused ja algatused, näiteks  rahastamisskeemi väljatöötamine ja rakendamine, töömaastiku korrastamine läbi kollektiivlepingute, suhtlemine teiste kultuuriorganisatsioonidega, seadusandlikud initsiatiivid, sotsiaaldialoog riigi ja töövõtjatega, organisatsioonide praktilist elu puudutavad küsimused nagu piletimüügisüsteemid, koolitus või festivalide toimimine.

EETEAL on Eesti Tööandjate Keskliidu liige aastast 2006, Euroopa Lavastuskunstide  Tööandjate Liitude Liiga (Pearle*/Performing Arts Employers Associations League Europe) täisliige, jätkates Eesti Teatrijuhtide Liidu liikmelisust aastast 1998.

see great uk web providers for hosting website in durable servers. If quality is important for you, please see reviews of uk web hosting best companies the same page offers also best advise for finding most suitable web hosting provider in the uk for your website hosting